სასწრაფო გამოძახება

  • Home
  • სასწრაფო გამოძახება
მომსახურება 24 საათის განმავლობაში

გადაუდებელი გამოძახება
თბილისის მასშტაბით და
მის მიმდებარედ

კონკრეტულად აღწერეთ თუ რატომ არის ეს გამოძახება სასწრაფო, რა საქმე არის გასაკეთებელი, რამდენ ხანში, რა მისამართზე და რა შეიძლება რომ დაგვჭირდეს ადგილზე მოსვლისას რომ წამოვიღოთ და ა.შ. 

მოთხოვნის გამოგზავნიდან, შეტყობინებას ვნახავთ თუ არა,
ჩვენი თანამშრომელი დაგიკავშირდებათ.
თქვენთან დაკავშირების შემდეგ, თქვენი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე მოხდება სწრაფად მოსვლა, რა დროც მომზადებისათვის და გზაში, ავტომობილით იქნება საჭირო.

გთხოვთ ეს ფუნქცია გამოიყენეთ მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, რათა ჩვენს მიერ მოხდეს მიმდინარე გამოძახებების სწორად კლასიფიცირება და მათზე რეაგირება.

თუ სასწრაფო გამოძახებების რაოდენობა იმდენია რომ აღემატება ჩვენი პერსონალის ოდენობას, გამოძახებებზე რეაგირება მოხდება რიგის მიხედვით.

თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.